• Galimybė klientui prisijungti ir dirbti „Finva“ duomenų bazėje (buhalterinės apskaitos programa Rivilė Gama);
 • Dokumentų apdorojimas kliento duomenų bazėje (per serverį);
 • Dokumentų apdorojimas „Finva“ duomenų bazėje (buhalterinės apskaitos programa Rivilė Gama);
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • Intrastato ataskaitų ruošimas ir pateikimas muitinės departamentui (papildoma paslauga);
 • Statistinių ataskaitų ruošimas ir pateikimas statistikos departamentui;
 • Įmonės interesų atstovavimas patikrinimų metu;
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas;
 • Deklaracijų ir ataskaitų pildymas bei teikimas valstybinėms institucijoms (VSDFV, VMI);
 • Darbo sutarčių paruošimas, kita su personalu susijusi dokumentacija;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Transporto, kuro apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Avansinės apyskaitos, komandiruotės;
 • Banko operacijų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Kasos dokumentų registravimas ir kasos knygos pildymas;
 • Pirkimų ir pardavimų dokumentų išrašymas ir registravimas;
 • Įvairūs organizaciniai įsakymai, kt. dokumentacija;
 • Kitos buhalterinės paslaugos.