• Paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos;
  • Įvairios ataskaitos, klientui reikalingos valdymo sprendimams priimti: pinigų poreikio, mokėtinų/gautinų sumų planavimas, pardvimo/gamybos ataskaitos įvairiais pjūviais;
  • Pelno (nuostolio) ataskaita;
  • Balansas;
  • Kapitalo pokyčių ataskaita;
  • Pinigų srautų ataskaita;
  • Metinės finansinės ataskaitos;
  • Pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
  • Kitos ataskaitos.

Susisiekite su mumis +37067617861 ir buhalterinė apskaita daugiau Jums nebekels jokių problemų.